KEDERMAWANAN ROSULULLAH KETIKA BULAN RAMADHAN

Melebihi Angin yang Berhembus

Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata :

"Nabi Shalallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan dalam kebaikan dan sifat dermawannya semakin bertambah pada bulan Ramadhan tatkala malaikat Jibril menemui Beliau untuk mengajarkan Al-Qur'an. Jibril 'alaihissalam biasa mendatangi beliau setiap malam bulan Romadhon hingga berakhirnya bulan tersebut. Pada setiap malam itu Nabi senantiasa memperdengarkan bacaan Al-Qur'annya kepada Jibril. Apabila Jibril ‘alaihissalam menjumpai beliau maka beliau sangat dermawan pada kebaikan melebihi angin yang berembus."

(Hadits Shahih Al-Bukhari No. 1769 - Kitab Shaum)